Doeners in de kerk

Nieuw: Lessenserie voor doenerjongeren van 11-15 jaar

Door de stuurgroep Doeners in de Kerk is er weer een nieuw product ontwikkeld, speciaal gericht op doenerjongeren in de kerk: een lessenserie over de tabernakel.

Jongere heeft geloofsgesprek met ouders broodnodig

Voor jongeren zijn hun ouders de belangrijkste personen als het gaat om de ontwikkeling en de versterking van hun identiteit. Maak daarom tijd vrij voor gesprek, benadrukt drs. Elline de Wilde.

Voor neerkijken op doeners is geen enkele reden

Er is geen enkele reden om op doeners neer te kijken. Integendeel: in de Bijbel komen we veel van deze handwerkers en doeners tegen, die tegelijkertijd van de Heere de wijsheid ontvingen waar Salomo over spreekt.

“En... lezen jullie als gezin wel uit de Bijbel?”

Lezen gezinnen in uw gemeente gezamenlijk uit de Bijbel? Maakt u zich zorgen over een gebrek aan omgang met het levende Woord? Tien tips om gezinnen te stimuleren in het gezamenlijk Bijbellezen.

KENNIS VERSUS BELEVING - hoe zit dat bij diverse catechesemethoden?

Vroeger lag bij catechisatie de nadruk op kennisoverdracht; nu is de focus verschoven naar het praten over en delen van je eigen beleving van het geloof. In dit artikel bespreekt theologe Ingrid Plantinga verschillende catechesemethoden op het punt van de verhouding tussen kennisoverdracht en geloofsbeleving.

SAMEN LEREN GELOVEN

Ds. J. Trommel: “De kracht van de gemeente is (en hoort te zijn) dat we elkaar aansporen, stimuleren en helpen om trouw te blijven aan Christus, God te dienen en volgeling van Jezus te zijn van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.”

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Dr. M.J. Kater over kennisoverdracht in de catechese: “Kennisoverdracht die bevrijdt van ‘onbekend’ en leidt tot ‘bemind’ is onze inspanning waard.”

DOENERS EN CATECHESE

Drs. J. Meerveld, docent didactiek van de catechese: “Het thema ‘aandacht voor doeners in de kerk en catechese’ is iets dat de kerk aan het denken moet zetten. Het is toch merkwaardig dat daar specifiek de aandacht op moet komen?”