Steun

Voor de uitvoering van de projecten van “Doeners in de kerk” zijn we geheel afhankelijk van giften en fondsen. Mocht u het werk van “Doeners in de kerk” willen steunen, dan kunt u een gift overmaken op NL06RABO0300670168 ten name van Doeners in de kerk. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

JONG-0031-HENK.jpg