Stuurgroep

De stuurgroep “Doeners in de kerk” bestaat uit de organisaties Driestar Educatief, Erdee Media Groep en Landelijk Contact Jeugdwerk. De stuurgroep wil breed samenwerken met andere organisaties in de breedte van de gereformeerde gezindte die zich op jongeren richten.
De drie partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee ze afspreken dat ze producten en diensten gaan ontwikkelen om doeners in de kerk te bereiken. De overeenkomst is aangegaan tot en met D.V.  31 december 2017. Daarna wordt gekeken of de overeenkomst verlengd moet worden.