Veel preken te abstract voor doeners

GOUDA - De kerk spreekt jongeren met een mbo- of vmbo-opleiding onvoldoende aan. Preken zijn te abstract. Een handvol (jeugd)organisaties probeert met een symposium vandaag aandacht te vragen voor doeners.

Een jongen dreigde af te haken van de kerk. Hij begreep niet waarover het geloof ging en concludeerde daarom dat het niet voor hem was. De predikant ging met de jongen in gesprek en vroeg hem wanneer iets hem wel bijbleef. Die gaf aan dat concrete voorbeelden in de preek hem verder helpen. Met dit voorbeeld illustreert jeugdwerkadviseur Marieke de Vries hoe belangrijk het is dat een preek is toegesneden op het publiek dat in de kerk zit. Om de zogeheten doeners, vooral jongeren met een mbo- of vmbo-opleiding, onder de aandacht te brengen heeft de christelijk-gereformeerde jongerenorgani …

Lees verder op ND.nl: Veel preken te abstract voor doenerige mbo'ers