Visie, missie en waarden

De partners binnen de stuurgroep werken samen op basis van gedeelde waarden en hebben een gezamenlijke achterban. Onder de missie van alle organisaties ligt een Bijbels-christelijke basis. 


De gedeelde missie van de samenwerkingsovereenkomst
De stuurgroep 'Doeners in de kerk' wil zich inzetten voor de doeners binnen kerk, school en gezin én voor hun opvoeders.
Het is het verlangen van de stuurgroep dat ook doeners zich aangesproken weten in de kerk, zich gekend en erkend weten en ervaren dat zij een volwaardige plaats in de gemeente hebben. Veel doeners hebben het gevoel dat de boodschap over hun hoofd heengaat. Door middel van kennisontwikkeling en de ontwikkeling van producten en diensten wil de stuurgroep de doeners in de kerk bereiken. Zowel rechtstreeks, als door de toerusting van de opvoeders – ouders, ambtsdragers, jeugdwerkers, etc.– die om hen heen staan.