Strategische uitwerking

De missie van de stuurgroep wordt gerealiseerd door diverse activiteiten die projectmatig uitgevoerd worden. Er is en/of wordt gewerkt aan de volgende projecten:

Prikkels voor opvoeders
Tijdens een gehouden symposium 'Doeners in de kerk' in 2013 bleek dat opvoeders - ouders, catecheten, jeugdwerkers-  behoefte hebben aan concrete tips en handvatten.
Laurens Snoek schreef daarom 52 ‘doenerprikkels’ die uit oneliners bestaan, met een aantal stapjes hoe deze tips uitgevoerd kunnen worden. Deze prikkels zijn gedeeld via de website 'Doeners in de kerk', de sociale media en het Reformatorisch Dagblad. Vervolgens zijn ze gebundeld in het boek ‘Daadkracht’. Deze uitgave is te bestellen bij uitgeverij De Banier.

Cursus jeugdwerkers    
Verschillende keren heeft de stuurgroep de vraag om praktische toerusting (van jeugdwerkers en opvoeders) gekregen. Met een cursus voor jeugdwerkers wilde ze in deze behoefte voldoen en jeugdwerkers trainen om in te spelen op alle jongeren.  De cursus is geschreven door professionals. Bij de uitwerking van de cursus werd en wordt breed samengewerkt met diverse jeugdbonden. Onder het tabblad ‘Toerusting’ is te lezen hoe de cursus eruit ziet en waar die aangevraagd kan worden.

Producten voor doeners
In samenwerking met verschillende uitgevers wordt gewerkt aan toegankelijke Bijbelse dagboeken. Omdat ouders en kerkenraden regelmatig vragen om geschikte dagboeken, geven we op deze website een overzicht van uitgaven die wij aanraden voor de doelgroep van doeners.  

Toerusting en communicatie
Door middel van artikelen die geschreven worden door mensen uit het werkveld – docenten, jeugdwerker, predikanten, etc. – brengen we de thematiek van ‘Doeners in de kerk’ breed onder de aandacht.

Deelname klankbordgroep lectoraat Hoornbeeck College

De stuurgroep is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het lectoraat Vorming vanuit de Bron van het Hoornbeeck College (o.l.v. Nico van Steensel). Dit lectoraat richt zich op de vraag: Hoe gaan ouders, docenten, jeugdwerkers en kerkenraadsleden om met de vorming van met name de doelgroep (v)mbo-jongeren.

Ondersteuning aanpalende onderzoeken en activiteiten
Waar mogelijk wil de stuurgroep kenniscentrum zijn voor mensen en organisaties uit het werkveld. Momenteel biedt de stuurgroep bijvoorbeeld ondersteuning aan een student van bijbelschool De Wittenberg die onderzoek doet naar stille tijd onder doeners.

Fondsenwerving
De stuurgroep ziet de noodzaak om doeners in de breedte van de kerken in de achterban onder de aandacht te brengen. Om dit goed vorm te geven, is geld nodig. Door middel van het werven van fondsen wil de stuurgroep de benodigde gelden verzamelen.