“En... lezen jullie als gezin wel uit de Bijbel?”

Tien tips om gezinnen te stimuleren in het gezamenlijk Bijbellezen

Lezen gezinnen in uwgemeente gezamenlijk uit de Bijbel? Maakt u zich zorgen over een gebrek aan omgang met het lev ende Woord? Wat kunt u hierin voor ouders betekenen? Het zijn vragen die ambtsdragers bezig kunnen houden. ‘Geloof in het gezin’ heeft tien tips voor u op een rij gezet. Zitten ouders te wachten op uw ‘bemoeienis’? Ja, zeiden ze massaal in de enquête onder CGK-ouders.


Tip 1 - Maak het tastbaar

Als u op huisbezoek een gesprek over Bijbellezen begint, helpt het om dit tastbaar te maken. Wanneer kinderen bij het huisbezoek zijn, vraag hen dan om de Bijbel te laten zien waar aan tafel uit gelezen wordt of hun eigen Bijbel. U kunt ook zelf een mooi exemplaar meenemen om visueel te maken waar u over wilt spreken.


Tip 2 - Veroordeel niet

Het kan voorkomen dat er in een gezin uit de gemeente weinig of niet samen uit de Bijbel gelezen wordt. Veel ouders worstelen met de manier waarop ze de Bijbel een plek kunnen geven in het gezinsleven. Kinderen lijken niet te willen luisteren naar de Bijbellezing, ze gaan klieren of doen negatief. Ouders voelen zich onmachtig om met hen over Gods Woord te spreken, terwijl het verlangen er misschien wel is. Als u tijdens een huisbezoek vraagt “En… lezen jullie als gezin wel uit de Bijbel?”, dan kunnen mensen zich schuldig voelen en klappen ze dicht.

Daarom is het belangrijk om begrip te tonen en eerst te laten merken dat u beseft dat Bijbellezen in een gezin niet altijd makkelijk is. Misschien kunt u iets vertellen over uw eigen ervaringen hiermee. Op die manier geeft u ouders het gevoel dat het uw gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de Bijbel bij het hart van het kind te brengen en staat u niet tegenover hen.


Tip 3 - Deel ervaringen

Zowel voor ouders, als voor kinderen, als voor uzelf kan het opbouwend zijn om samen te spreken over de betekenis die de Schrift voor u en voor hen heeft. Zorg dat u een voorbeeld uit uw eigen leven paraat hebt, waaruit blijkt dat u door een woord uit de Bijbel werd geraakt, geleid of gecorrigeerd. En vertel erover op het huisbezoek. Nodig de ouders en eventueel de kinderen uit om ook hun ervaringen te delen. Probeer elkaar te vinden in het besef dat de Bijbel van grote waarde is voor ons leven.


Tip 4 - Wie, wat, waarom?

Om te begrijpen wat er bijzonder is aan de Bijbel (en totaal anders dan een boek als Jip en Janneke) is het handig om kinderen een paar vragen te stellen:

• Wie?
Door wie is de Bijbel geschreven? En over wie gaat het?

• Wat?
Waar gaat het over in de Bijbel?

• Waarom?
Waarom heeft God ons de Bijbel gegeven?
Welke betekenis heeft de Bijbel voor jou?

Leg kort de grote lijnen van de Bijbel uit. Dat is nodig om het belang van het regelmatig Bijbellezen te begrijpen. U kunt hiervoor ook een paar voorwerpen meenemen: bijvoorbeeld een GPS, een liefdesbrief/hart, een zakdoek. Leg deze dingen neer en laat ieder om de beurt kiezen waar hij of zij de Bijbel mee zou vergelijken. Let wel op dat dit met jonge kinderen nog niet mogelijk is, omdat vergelijkingen een abstracte manier van denken vragen.

Dezelfde basisvragen kunnen het gezin ook helpen bij het samen lezen:

• Wie?
Over wie gaat deze tekst? Wie spreekt er of heeft deze brief geschreven?

• Wat?
Waar gaat de tekst over? Wat is het belangrijkste vers?

• Waarom?
Waarom staat dit er? Wat heeft het ons te zeggen?


Tip 5 - Vragen stellen

Veel kennis geef je je kind vragenderwijs mee en dat geldt ook voor kennis over God en de Bijbel. Als er een open sfeer is in huis, stellen kinderen meestal veel vragen. Wat betekent dit? Waarom zeg je dat? Waarom doet die meneer zo? Wanneer gebeurt dat? Als u een Bijbelgedeelte leest met een gezin, stimuleer de kinderen dan ook om vragen te stellen over het gelezen tekstgedeelte. Moedig hen aan om te vertellen wat ze niet begrijpen of moeilijk vinden. Dat is een goede basis voor een gesprek erover!


Tip 6 - Vaste momenten en bijzondere aanleidingen

Er zijn twee manieren om de Bijbel een plek te geven in het dagelijks leven: door vaste structuren (bijv. na de maaltijd samen de Bijbel lezen, elke avond voor het slapengaan, een dagboekje lezen, enz.) en op bijzondere momenten. Beide manieren zijn nodig en belangrijk. Probeer dit aan ouders mee te geven.

Kinderen hebben structuur en voorspelbaarheid nodig, ook als het gaat om Bijbellezen. Het helpt hen om te begrijpen dat geloven vraagt om discipline en toewijding. En het markeert elke dag als een dag door God gegeven om Hem te dienen.

Daarnaast is afwisseling ook belangrijk om sleur te voorkomen en duidelijk te maken dat de Bijbel betekenis heeft voor alle momenten uit het leven. Ouders kunnen de Bijbel betrekken bij bijzondere momenten in het gezinsleven. Op de ochtend dat een kind voor het eerst naar school gaat, als een kind verdrietig is omdat het gepest is, als er een lange reis ondernomen wordt… allemaal momenten om samen te zoeken naar leiding, bemoediging en bescherming in Gods Woord.


Tip 7 - Op volgorde en soms niet

Wijs ouders op het belang van het lezen van de hele Bijbel. Een Bijbelleesrooster kan hen hierbij helpen. Op deze manier komt de hele Bijbel aan bod en niet slechts de bekende gedeelten. Dit is overigens niet geschikt voor alle leeftijden en vraagt soms wel om extra uitleg door de ouders: Hoe is Hooglied bedoeld? Waar zijn de geslachtsregisters voor?

Daarnaast is het goed om ook wel eens buiten de vaste volgorde om iets te lezen. In de adventstijd en lijdenstijd bijvoorbeeld. De trouwdag van de ouders en de doopdagen van de kinderen zijn een prachtige gelegenheid om de toen meegekregen teksten te lezen. En op de sterfdag van oma kun je haar lievelingspsalm lezen. Het gaat om het persoonlijke spreken van de Heere in een gezin. Het is als het oprichten van gedenkstenen, zodat men Zijn daden in het gezin niet vergeet!


Tip 8 - Hulpmiddelen laten zien

Ga eens in de christelijke boekhandel op zoek naar hulpmiddelen bij het Bijbellezen om aan ouders te laten zien. Misschien mag u ze zelfs wel lenen om mee te nemen op huisbezoek. In de boekhandel kunt u zich laten adviseren en hulpmiddelen zoeken die aansluiten bij uw eigen gemeente.

Een aantal voorbeelden van dit soort hulpmiddelen:

 • Kinderbijbels
  Kijk eens naar De Bijbel het boek van Jezus van Sally Lloyd-Jones of Volg mij van Liesbeth van Binsbergen.

 • Samenleesbijbel
  Een nieuwe uitgave van de Bijbel in Gewone Taal, met verwerkingsvormen voor gezinnen.

 • HSV-gespreksbijbel
  Deze is nog niet uit, maar er wordt aan gewerkt. Een uitgave in de Herziene Statenvertaling speciaal voor gezinnen.

 • Alef
  Een kindermagazine over de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 • Bijbelse kijktafels
  Een mooie manier om de Bijbelverhalen tot leven te brengen. Lees er meer over in het boek In het oog, in het hart van Johanna Looijen-de Rijke.


Tip 9 - Bid om de Heilige Geest

Zonder de Heilige Geest blijven woorden uit de Bijbel ver van je af staan. De Geest spreekt door de Bijbel heen en geeft geloof uit het horen naar het Woord. Daarom is het zo belangrijk om samen met de gezinnen in de gemeente te bidden om de Heilige Geest.

Vraag voor het gezamenlijk gebed om gebedspunten. Waar lopen de ouders of de kinderen tegenaan in hun omgang met de Bijbel? Wat vinden ze moeilijk? Waarvoor willen ze de leiding van de Geest vragen? Breng dit daarna samen in gebed voor Zijn troon.


Tip 10 - Gespreksavond in de gemeente

Organiseer een gespreksavond voor gezinnen in de gemeente over het gezamenlijk Bijbellezen. Ouders kunnen elkaar bemoedigen. Ze vinden herkenning en erkenning bij elkaar en dat is belangrijk. Ze kunnen elkaar helpen door tips te geven.

U kunt ook een spreker uitnodigen om de ouders hierin te begeleiden en inspireren. Zowel Geloof in het gezin als beide jongerenorganisaties van de CGK (LCJ en CGJO) kunnen zo’n avond verzorgen. En wie weet, blijkt er op zo’n avond dat er behoefte en motivatie is voor meer...


Bron: Digibron / Ambtelijk Contact